Převod e-shopu na jiný systém a jak ho zvládnout co nejlépe

Převod e-shopu

Převod e-shopu je poměrně komplexní záležitost, jejíž příprava a provedení by se neměly podcenit. Zároveň by to ale neměl být strašák, který by vás brzdil v rozvoji vašeho podnikání.

Protože jsem v praxi řešil již desítky převodů e-shopů (většinu z nich na platformu Eshop-rychle a Shoptet, ale principy platí obecně pro téměř všechny e-shopové platformy), rád bych se s vámi o získané poznatky podělil a přiblížil vám způsob, jak je vhodné o převodu přemýšlet, aby měl pro vás co největší přínos, co všechno převod obnáší a na co si dát při jeho realizaci pozor.

Co je vlastně převod e-shopu

Převod e-shopu (nebo také přesun či migrace) na jiný systém (platformu) je proces, jehož výsledkem je zprovoznění e-shopu na nové platformě, která lépe vyhovuje potřebám provozovatele.

Nejedná se se tedy o přesun celého systému na jiné místo (změna hostingu), ale o kompletní změnu systému.

Cílem přitom je, aby byla co nejpřesněji přenesena všechna data (typicky produkty, zákaznické údaje, … a podobně) a nastavení potřebná pro bezproblémové fungování e-shopu na nové platformě.

Celý převod je ideálně potřeba udělat tak, aby to co nejméně naboural chod e-shopu, a aby jím neutrpěla návštěvnost.

Proč e-shop převádět?

Obecně by se dalo říct, že hlavním důvodem pro převedení e-shopu na jinou platformu je předpoklad, že na této nové platformě bude e-shop fungovat lépe – bude lépe spravovatelný a / nebo propagovatelný.

O kolik lépe, to samozřejmě kromě správně provedeného převodu záleží na tom, jaké možnosti správy produktů a jejich propagace vám nová platforma nabízí a jak efektivně je využijete.

S majiteli převáděných e-shopů často v rámci samotného převodu řeším i to, co jim vadí na současné platformě, jejich motivaci pro převod a očekávání od nové platformy, a když je čas a prostor tak i celkové fungování jejich byznysu a strategie.

To vše mi pomůže individuální potřebu převodu pochopit v širších souvislostech, převod provést co nejvíce na míru potřebám majitele a připravit i návrh vhodných nastavení a akcí, které by měly vést ke zlepšení výkonu e-shopu oproti stavu před přechodem a naplnit tak co nejvíce smysl převodu.

Tip: O tom, jak může vhodně realizovaný převod e-shopu prospět, si můžete přečíst v této případové studii.

Nejčastější důvody převodu

 • Současný systém je technicky zastaralý – pomalý, nezabezpečený,…
 • Neodpovídá současným právním požadavkům – např. EET, GDPR,…
 • Je obtížně provozovatelný v českém či slovenském prostředí – např. chybí napojení na lokální dopravce, způsob platby dobírkou, …apod.
 • Neodpovídá moderním trendům – e-shop se například nezobrazuje správně na mobilních zařízeních.
 • Je příliš nákladný na údržbu a rozvoj – místo abyste se věnovali marketingu a péči o zákazníci se musíte zabývat technickou údržbou systému.
 • Má chybějící nebo omezené funkcionality, které vás brzdí ve zlepšení výkonu e-shopu – například špatné nebo žádné možnosti napojení na zbožové srovnávače, měření konverzí, SEO, …atd.
 • Dodavatel současného systému reaguje na požadavky opožděně nebo vůbec.

Důvodů pro převod může být samozřejmě více, ale toto jsou ty nejčastější, se kterými se setkávám, a o kterých si myslím, že jsou dobrými důvody pro převod e-shopu na jiný systém. V praxi jde často o kombinaci několika a někdy dokonce všech těchto důvodů.

Mechanismus převodu

Protože většina e-shopů obsahuje poměrně velké množství produktů a jiných dat, které je potřeba přenést, snažíme se vyhnout ručnímu kopírování jednotlivých produktů z původního e-shopu do nového, protože to může být velmi nákladné.

Místo toho se využívá hromadného zpracování dat – tedy převedení dat podle nějakých pravidel, která nám umožní proces z velké části automatizovat.

V náročnosti zpracování přitom většinou nehraje významnou roli samotný počet přenášených produktů – mechanismus bude stejný pro desítky i desetitisíce produktů.

Jak konkrétně probíhá převod produktů

1.      Export ze současného e-shopu

Základem je získání produktových dat (export) ze současného systému a jejich úprava, aby byla kompatibilní s novým systémem a následný import do nového systému.

Zní to jednoduše, že?

Pokud původní e-shop poskytuje použitelný export produktů se všemi potřebnými daty, pak je vše na dobré cestě. V praxi se však setkávám spíše s případy, kdy není k dispozici export žádný nebo zcela nedostatečný.

Ani v tomto případě není ještě nutné házet flintu do žita, je však potřeba zjistit co máme k dispozici a zapojit kreativitu.

Možností je stále dost:

 • vytvoření vlastního exportu pro potřeby převodu, například přímo z databáze
 • kombinace více zdrojů dohromady
 • využití tzv. webscrappingu – extrahování dat specializovaným nástrojem přímo ze stránek e-shopu.

… a další.

2.      Kompletace dat a zajištění kompatibility

Poté je potřeba ze zdroje či zdrojů dat vytvořit použitelný vstup (feed) pro import do nového e-shopu.

Zde je potřeba ujasnit si především tyto věci:

 • Jsou ceny ve zdroji uvedeny s nebo bez DPH?
 • Jsou produkty správně kategorizovány včetně hierarchie kategorií, případně jak to zajistit?
 • Je sklad veden počtem položek nebo jen příznakem Ano/Ne?
 • Existuje více variant dostupnosti (např. „do 3 dnů“, „do týdne“,…)?
 • Existuje unikátní identifikátor produktů, přes který lze zajistit správné propojení url adres kvůli přesměrování?
 • Mají produkty parametry, které budou použity pro filtrování?
 • Mají produkty varianty a jakým způsobem se budou importovat?
 • Jak zajistit zdroj dat pro přesměrování url adres kategorií a případně dalších stránek?

.. a další dle individuální situace a potřeb.

3.      Import do nového e-shopu

Nyní je potřeba napárovat data na produktové položky v novém e-shopu a provést samotný import. Pokud byly body 1 a 2 provedeny pečlivě a správně neměl by již nastat zásadnější problém. Vše je samozřejmě potřeba dobře zkontrolovat.

Co si ujasnit před převodem

Kdo bude převod provádět?

Asi nejzásadnější otázkou, na kterou si musíte před převodem odpovědět je, zda budete převod provádět sami, nebo si na jeho provedení najmete specialistu.

Pokud se rozhodnete pro převod vlastními silami, je potřeba si vyhradit čas na zjištění kompatibility obou systémů a samozřejmě dostatečnou kapacitu na návrh, provedení a otestování převodu.

Co vše by se mělo převést

Je dobré si rámcově ujasnit, co vše je potřeba v rámci převodu zajistit.

Produkty – budou se převádět všechny produkty nebo pouze ty aktivní?

Zákaznická data a odběratelé newsletteru – budu je v novém e-shopu potřebovat? Pokud ano, je to v souladu s GDPR?

Přesměrování url adres – je potřeba udělat v drtivé většině případů, kvůli zachování poic ve vyhledavačích (Google, Seznam,…).

Nastavení měření návštěvnosti – napojení na Google Analytics, Google Search Console,…

Propojení s marketingovými kanály – napojení produktových feedů na Heuréku, Zboží.cz, Google nákupy, Facebook,…).

Přenastavení e-mailových schránek – pokud v rámci přesunu e-shopu přenášíte i e-mailové schránky, je potřeba počítat s tím, že původní e-maily nebudou po převodu v původní již dostupné. Je tedy důležité ujistit se, jestli je veškerá komunikace dořešena a případně si vytvořit zálohu. Také bude potřeba přenastavit vašeho e-mailového klienta.

Shrnutí postupu převodu v bodech

 1. Ujasněte si důvody pro převod, v čem vás současný systém brzdí a co očekáváte od nového.
 2. Zjistěte si možnosti importu produktů a dalších dat do nového systému.
 3. Zajistěte si export nebo jiný zdroj dat ze starého systému.
 4. Proveďte přesun včetně přesměrování url adres a zkontrolujte.
 5. Nezapomeňte také provést doplnění a kontrolu informačního obsahu – obchodních podmínek, GDPR dokumentů a jejich propojení s e-shopem, kontaktů,….
 6. Proveďte potřebná nastavení a vše důkladně otestujte – proveďte testovací objednávku, registraci … apod.
 7. Pokud je to potřeba zajistěte si zálohu e-mailů nebo jiných dat.
 8. Proveďte nasměrování domény z původního e-shopu na nový.
 9. Znovu otestujte, že vše funguje tak jak má.
 10. Proveďte nastavení analytiky a propojení nového e-shopu s marketingovými kanály.

Chcete pomoci s PPC propagací e-shopu? Kontaktujte mě:

Líbí se vám článek? Sdílejte ho

Přečtěte si také